Projectmanagement

Projecten zijn altijd uitdagend om te leiden en om tot een goed einde te brengen.

Door iedere keer te mogen kijken in de specifieke branches, zijn projecten zeer divers van aard en leerzaam om te mogen uitvoeren. De manier van projectmanagement is van groot belang, de tools waarmee dit wordt gemanaged is minder belangrijk. Uiteraard is de kennis van de moderne projectmanagement technieken aanwezig. Prince 2 is de meest gebruikte methode.
Alle werkzaamheden worden getoetst op de GOKIT aspecten: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd. Daarnaast zijn daadkracht en duidelijkheid scheppen wat Xiron Consultancy B.V. betreft de succesfactoren. De doelen, planningen en bijbehorende budgetten voor de projecten dienen te worden gehaald, maar ook het draagvlak binnen de organisatie dient niet uit het oog verloren te worden.

Afhankelijk van het type project kan de fasering verder worden verfijnd:

  • Toetsing van een idee door middel van een haalbaarheidsonderzoek
  • Definiëring van het project
  • Voorbereiding
  • Realisatie
  • Business Transitie
  • Toetsen en opleveren
  • Opstarten of in gebruik nemen
  • Nazorg

Na iedere genoemde fase wordt getoetst op de bovengenoemde beheersaspecten.
Iedere fase eindigt met een beoordeling of er kan worden doorgegaan op dezelfde weg of waar er moet worden bijgestuurd.  Naarmate het project is gevorderd wordt de mogelijkheid tot bijsturing uiteraard steeds kleiner.

Ook de nieuwe technieken van ontwikkelen zijn van belang: niet meer volgens de ‘waterval methode’ maar via de ‘Agile Scrum methode’. Via Sprints wordt iedere periode (2 à 3 weken) een stuk gerealiseerde functionaliteit opgeleverd. In nauwe samenwerking met de klant en leverancier wordt de samenstelling van de Sprints bepaald. Via deze manier wordt het eindproduct steeds inzichtelijker gemaakt.

 

Meer weten?

Bel 06-51373486 of mail info@xiron-consultancy.nl.

Wilt u dat ik contact met u opneem?

Laat dan hier uw gegevens achter.

Laatste projecten