Project Description

Update project AEP en AEP gerelateerd, juli 2019.

Het testen van Cycle-2 is in volle gang. Alle blokkerende bevindingen zijn door de leverancier opgelost en er is een nieuwe Acceptatie omgeving ingericht. In Cycle-2 worden alle uitgeschreven bedieningsinstructies en use-cases uitgevoerd. Ook zijn de interfaces beschikbaar naar o.a. het Financieel systeem en het systeem om stralingsdosis te verwerken, zo ook voor de datawarehouse voor rapportage. In deze periode is het systeem bevroren, er worden geen wijzigingen op aangebracht. Dit gebeurt pas na afronding Cycle-2.

Er zijn al een groot aantal verbeteringen geopperd om uit te voeren na de 1 op 1 upgrade, aan het management is gevraagd om hier een analyse op uit te voeren

Parallel aan AEP zijn ook alle benodigde servers voorzien van de laatste versies zodat wij weer kunnen voldoen aan de security eisen. Op de nieuwe Citrix omgeving is Office 2016 geïnstalleerd en worden testen gedaan met machines voorzien van Windows 10. Oude applicaties die in Access zijn gemaakt worden waar mogelijk omgezet naar de nieuwe versie, de Excel sheets met macro’s worden ook omgezet. Voor de medewerkers is training voorzien, dit kan via E-learning of via een cursus. De planning is om in september live te gaan met de nieuwe Citrix omgeving met de nieuwe Office versie. Er zal bij live gaan support worden geleverd op de afdelingen ter ondersteuning van de gebruikers.

Er zijn ook een aantal applicaties gevonden waarvan de sourcecodes niet meer voorhanden zijn en servers waarop applicaties staan die niet kunnen draaien op de nieuwere versies, deze worden geïsoleerd en na het project aangepakt. Cycle-3 is gepland begin Augustus.

Het AEP-project loopt op schema en de geplande GOLIVE eind oktober staat nog steeds.

=============================================================================================================================

Per half december 2018 gestart met het bijzonder uitdagende project AEP.
Dit project behelst een upgrade van de werkmanagement ondersteunende pakketten AssetSuite, e-Soms en Primavera (AEP).

Na goed te hebben geïnventariseerd is gebleken dat er ook ICT-projecten zijn, die een afhankelijkheid hebben voor het succesvol kunnen realiseren van AEP. Er moet een nieuwe Citrix omgeving worden geïnstalleerd, er moeten servers worden voorzien van de nieuwste versies in verband met voorkomen van  cybersecurity incidenten en de nieuwe versie van de AEP software werkt alleen met Office 2016. Deze 3 deelprojecten zijn vanwege de afhankelijkheid onder aansturing van AEP gebracht om succesvol te kunnen zijn.
Als alles volgens plan verloopt, gaat AEP live op 25 oktober 2019. Aansluitend zullen er nog enkele overdrachtzaken richting beheer plaatsvinden.

De eerste mijlpaal die is bereikt is de goedkeuring van het totale budget door het SMT en daarna de aandeelhouders. Er kunnen opdrachten worden verstrekt aan leveranciers.

De volgende mijlpaal is Cycle-1, die start voor de gebruikers op 25 maart 2019. De leverancier gaat bewijzen dat de nieuwe software standaard werkt vanuit de box en dat de datamigratie van de oude data goed verloopt. Leverancier levert op aan project, projectteam doet nog de nodige testen en daarna wordt het systeem opgeleverd aan de gebruikers. Zij zullen een aantal acties/use-cases moeten uitvoeren. Deze acties worden aan de hand van de gemaakte controlelijsten begeleid door ons testteam.