Project Description

Update juni 2018 en afsluiting

De keuze voor de nieuwe outsourcepartner is gevallen op Breinwave uit Nieuwegein met Eshgro uit Boxmeer als partner. PVNED is een bedrijf dat 24/7 dienstverlening moet kunnen leveren aan zijn klanten.
Na de forecast en acceptatie van het ingediende programma door TenneT kan worden begonnen met een deadline om alles gereed te hebben. De planning om in maart 2018 te starten met een geplande Golive is door verschillende omstandigheden niet gehaald met als gevolg twee weken uitstel. Vanuit projectmanagement geprobeerd bij te sturen, maar het overhalen van de Oracledatabase lukte niet binnen het tijdsvenster en ook de data synchronisatie lukte niet met als gevolg een NOGO voor 14 april. Rekening houdend met alle feestdagen is de nieuwe datum van overbrengen van data de nacht van maandag 30 april op dinsdag 1 mei geworden. De juiste mensen met zeer specifieke kennis waren aanwezig en de start is op 30 april om 15.00 uur gegeven. De huidige partner Cegeka is toen gestart met de noodzakelijke kopijen en daarna heeft de start van de transfer van de data plaatsgevonden. Alle data is gedurende de nacht aangekomen in het nieuwe datacenter en daar is gestart met het opbouwen van de database.
Met veel plezier is te melden dat er geen kritische verstoringen hebben plaatsgevonden en een uur later dan gepland hebben we op 1 mei om 08.30 een GO kunnen geven. Op dezelfde datum zijn ook de nieuwe werkstations in gebruik genomen. Vanaf 2 mei hebben wij iedere dag de status met elkaar besproken en op 4 mei zijn de laatste punten opgelost. De performance is beter en de medewerkers van PVNED zij blij met de nieuwe Outsource partner. Het project is overgedragen naar de supportdesk en deze is 24/7 operationeel.

Het project is, zij het met enige vertraging, succesvol afgerond!

======================================================================================================================================

In september 2017 is het verzoek van PVNED gekomen om opnieuw een Outsourcepartner te gaan zoeken vanwege een interne reorganisatie. Deze reorganisatie was de aanleiding om het contract met de huidige partner te verbreken. Aan het verzoek is in oktober gehoor gegeven en zijn er diverse partijen gevraagd om een offerte te maken. In december is er definitief voor een partij gekozen, Breinwave. De planning is dat PVNED per eind maart 2018 met ICT Dienstverlening overgaat naar de nieuwe partner.

Xiron Consultancy BV is verantwoordelijk voor de transitie en het projectmanagement.