Afgeronde projecten

/Afgeronde projecten

Outsourcing ICT bij de Zorgboog

2019-01-18T06:32:13+01:00

Update Augustus 2018 De organisatie is in rust en de regie organisatie is ingericht, nu kan het spel gespeeld gaan worden met  SLTN. De relatie is gelukkig verbeterd en geprofessionaliseerd, de ITIL processen beginnen te werken. Wel zijn er nog steeds restpunten over vooral de WiFi dekking, deze is cruciaal om op de Zorglocaties de [...]

Deelproject DIV (Digitale Informatie Voorziening); onderdeel van Splitsing SAP landschap DELTA Netwerkgroep (DNWG)

2017-12-23T14:17:35+01:00

Splitsing SAP landschap DELTA Netwerkgroep (DNWG) Start maart 2016 – heden. Onder het reeds lopende programma Unbundling bij DNWG is een nieuw deelproject gestart: DIV (Digitale Informatie Voorziening) In het kader van de splitsing tussen DNWG en Delta NV heeft DNWG ook een eigen informatie voorziening nodig. Er zijn aparte servers ingericht in het DNWG [...]

Project Ont-bundeling PVNED

2017-12-23T14:10:53+01:00

Project Ont-bundeling PVNED Start oktober 2015, gereed Q2 van 2016. PVNED is een compacte, internationaal werkende onderneming welke zich onder andere richt op het beheren, kopen en verkopen van elektriciteit. In overleg met de klant wordt een risicoprofiel vastgesteld waardoor de klant zelf bepaalt welk risico er wordt genomen en welke diensten worden afgenomen. Via [...]

Splitsing SAP landschap Delta NV / PZEM / DNWG (De Netwerkgroep )

2017-12-30T11:24:02+01:00

Project beschrijving Splitsing SAP landschap DELTA Netwerkgroep (DNWG) Start maart 2016 – heden Vanwege de ACM moet het Netwerkbedrijf Enduris worden afgesplitst van Delta NV. Daartoe wordt een compleet SAP landschap gecreëerd aan de DNWG kant in het datacenter bij Cegeka. De bedoeling is dat de splitsing voor SAP op 1 november 2016 is gerealiseerd. [...]

Project Splitsen van gedeelde data tussen DELTA en DNWG

2017-01-12T17:39:03+01:00

Omschrijving opdracht. Besloten is om de data van Delta Infra BV van DELTA domein te verhuizen naar het DNWG domein. De data van DELTA E&M blijft achter bij DELTA en de data van DNWG wordt overgezet naar het DNWG file-cluster. Gedeelde mappen moeten blijven bestaan, daartoe worden zowel van DNWG aan DELTA E&M als andersom [...]

Project naamswijziging DNWB bij DNWG

2017-01-12T17:39:03+01:00

Naamswijziging DNWB is een feit Op 4 januari is het project ‘Naamswijziging DNWB naar Enduris B.V.’ met succes live gebracht. Om 08.00 uur is tijdens de nieuwjaarsreceptie van DNWG aankondiging gedaan van deze livegang en de nieuwe website van Enduris, is om 10.00 uur in de lucht gekomen. Uiteraard zijn alle personeelsleden op een Enduris-gebakje [...]

Project Spanningsveld bij DNWG

2017-12-23T14:12:28+01:00

Het project Spanningsveld houdt in dat binnen DNWG, de Staff BV, waarin al het personeel van DNWG is ondergebracht,  volledig binnen SAP wordt ingericht en dat de medewerkers vanuit de Staff BV worden doorbelast. Staff BV inrichten betekent dat vanuit deze BV de bestellingen gaan van alle externe contracten en bijvoorbeeld leaseauto’s. Ook alle personele [...]